VUB logo
VUBIS - catalogus Universiteitsbibliotheek (zie ook: Exemplaren behoren niet tot de collectie van de Universiteitsbibliotheek en zijn dus niet raadpleegbaar of uitleenbaar in de Universiteitsbibliotheek inventaris vakbibliotheken)